Two Fathers — Short Story (Bulgarian)

Брой 1ви/2018 на списание “Пламък”, в който бе поместен краткият ми разказ “Двама бащи”, може да бъде изтеглен от сайта на Съюза на българските писатели.

(To Bulgarian speakers/readers: The 2018/1st issue of Bulgarian literary magazine Plamak, in which my short story “Two Fathers” is featured, is available for public download on the Bulgarian Writers’ Union website.)